sketchup软件下载大全

Sketchup软件版本大全

Sketchup是一款建模软件,用来做3D设计的。其创作过程不仅能够充分表达设计师的思想而且完全满足与客户即时交流的需要。它使得设计师可以直接在电脑上进行十分直观的构思,是三维建筑设计方案创作的优秀工具。

相关文章——————————————————————————————————————————

返回顶部
首页
电子图书
视频教程
搜索
会员