mastercam软件大全

mastercam软件大全Mastercam软件版本大全Mastercam是美国CNC Software Inc.公司开发的基于PC平台的CAD/CAM软件。它集二维绘图、三维实体造型、曲面设计、体素拼合、数控编程、刀具路径模拟及真实感模拟等多种功能于一身。它具有方便直观的几何造型。 Mastercam提供了设计零件外形所需的理想环境,其强大稳定的造型功能可设计出复杂的曲线、曲面零件。

相关文章——————————————————————————————————————————

返回顶部
首页
电子图书
视频教程
搜索
会员