AutoCAD的图形格式版本代号

问题:

AutoCAD的DWG文件格式版本代号列表。

解决方案:

以下是AutoCAD图形的不同版本代号:

MC0.0 – DWG Release 1.1
AC1.2 – DWG Release 1.2
AC1.4 – DWG Release 1.4
AC1.50 – DWG Release 2.0
AC2.10 – DWG Release 2.10
AC1002 – DWG Release 2.5
AC1003 – DWG R2.6
AC1004 – DWG R9
AC1006 – DWG Release 10
AC1009 – DWG R11/12(LT R1/R2)
AC1012 – DWG R13(LT95)
AC1014 – DWG R14、14.01(LT97/LT98)
AC1015 – DWG AutoCAD 2000/2000i/2002
AC1018 – DWG AutoCAD 2004/2005/2006
AC1021 – DWG AutoCAD 2007/2008/2009
AC1024 – DWG AutoCAD 2010/2011/2012
AC1027 – DWG AutoCAD 2013/2014/2015/2016/2017
AC1032 – DWG AutoCAD 2018/2019/2020/2021/2022/2023

为您推荐

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

联系我们

联系我们

在线咨询: QQ交谈

邮箱: yuetaocn@163.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息http://www.cadhome.com.cn
返回顶部
首页
电子图书
视频教程
搜索
会员